Kako zaraditi pare

Kako zaraditi pare

Kako zaraditi pare jedna jedno je od najčešćih pitanja koje se postavlja u poslednje vreme. Živimo u takvom vremenu da dobra prilika za zaradu uvek postoji, a sve je mnogo lakše zahvaljujući internetu

Troškovi notara pri kupovini stana

Troškovi notara pri kupovini stana

Odluka o kupovini stana jedna je od najvažnijih koju donosimo u životu. Treba uzeti u obzir mnoge aspekte, od iznosa koji treba platiti, provizije agencije, do dodatnih taksi, a tu su i troškovi notar

Isplata roditeljskog dodatka

Isplata roditeljskog dodatka

U savremenom društvu, porodica predstavlja najznačajniji stub stabilnosti, zato je uloga države u segmentu socijalne zaštite veoma važna. Odgajanje dece danas zahteva značajna finansijska sredstva i u

Uplata za ličnu kartu

Uplata za ličnu kartu

Elektronska usluga plaćanja danas predstavlja jedan od načina za postizanje veće učinkovitosti i transparentnosti, ali i u smislu značajne uštede vremena. Kako pokazuje praksa u svetu ovo je važno za

Kako izbeći sudske izvrsitelje

Kako izbeći sudske izvrsitelje

Danas se svako može naći u situaciji kada nije u mogućnosti ispuniti određene obaveze. Sve veći dugovi građana danas nisu nikakva retkost imajući u vidu veliki broj onih koji su u dugovima prema banci

Koliko je porez na dobit

Koliko je porez na dobit

Živimo u vremenu brzih promena. Tradicionalni trendovi zamenjeni su novim. Stalni razvoj tehnologije i veća dostupnost informacija su poboljšali način života ljudi i doprineli ekonomskom razvoju savre

Ko plaća porez na prenos vozila

Ko plaća porez na prenos vozila

Posedovanje sopstvenog automobila u današnje vreme nije više stvar luksuza, već sredstvo koje pomaže da lakše ispunimo svakodnevne, planirane aktivnosti. Imati svoj automobil daje mnoge prednosti, a i

Šta je neto plata

Šta je neto plata

Da bi razumeli šta je neto plata, najpre ćemo krenuti od koncepta reči neto koja u prevodu označava čisto. Nadovezujući se na platu, to znači ukupan iznos nakon odbitka svih poreza i obaveza. U početk

Kako otvoriti firmu

Kako otvoriti firmu

Mnogi ljudi koji nastoje povećati svoje prihode i žele steći veću nezavisnost, razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla. Za svakog ko se odluči za realizaciju ove ideje prisutan je veliki broj pitanj

Kako otvoriti moj sbb nalog

Kako otvoriti moj sbb nalog

Danas je teško i skoro nemoguće zamisliti osobu koja ne koristi internet, telefon ili tv. Svakodnevna komunikacija sa prijateljima, porodicom, gledanje zanimljivih sadržaja, kupovina iz doma i bezbroj