Mogu li dobiti kreditnu karticu ako sam na crnoj listi

Mogu li dobiti kreditnu karticu ako sam na crnoj listi

Može li se dobiti kreditna kartica ako ste na crnoj listi?

Da li je banka odbila vaš zahtev za dobijanje kreditne kartice? Koji su najčešći uzroci ove situacije? Kao praktičan način finansiranja troškova, kreditna kartica znatno može olakšati život. Međutim, nepažnja i loša organizacija dovode do otežanja, jer kreditna kartica predstavlja isti finansijski teret kao i druge vrste kreditnih modela. Razlozi za kašnjenje plaćanje kreditnih kartica i drugih kreditnih modela koje nudi banka su različiti. Među najčešćim su finansijska neorganizovanost, više zaduženja, uzimanje skupog kredita, visoke kamate, itd. Ako ste na listi dužnika, odnosno na crnoj listi, sigurno znate da bez izmirenja obaveza prema banci ili kašnjenja u otplati kredita bićete evidentirani kao neuredan korisnik usluge. Na crnoj listi se nalaze svi potrošaći koji nisu na vreme podmirivali svoje finansijske obaveze. Naime, ako dužnik kasni određeni period od planiranog datuma plaćanja nakon toga dospeva na crnu listu. Biti na crnoj listi dužnika nije ni malo prijatna situacija i često dovodi do brojnih neugodnosti i problema. Naime, da bi osoba sa negativnom kreditnom istorijom bila izbrisana sa crne liste dužnika mora izmiriti obaveze koje ima prema zakonskom roku plaćanja. Pri tom treba imati u vidu da li kašnjenje zahteva samo delimičnu otplatu ili celokupan iznos, da li treba uzeti u obzir dodatne naknade. Ali, ako dužnik ne izmiri svoje obaveze, banka njegove podatke ostavlja u registru. Ova situacija takođe smanjuje šansu onda kada je u pitanju dobijanje kreditne kartice.

Kreditna kartica i nepodmirena dugovanja

Ako razmišljate podneti zahtev za kreditnu karticu u drugoj banci pre toga treba analizirati uslove i postoje li mogućnosti za odobrenje iste. Svaka banka procenjuje kreditnu sposobnost klijenta, zaduženja koja ima i da li je na crnoj listi dužnika. Finansijska institucija će uzeti u obzir činjenicu da osoba ima dug kada razmatra zahtev za kreditnu karticu. Budući da se na osnovu jedinstvene evidencije beleže svi podaci o dužnicima po osnovu kredita, pozajmica i zaduženja na kreditnoj kartici to će rezultirati nemogućnošću novog zaduženja. Ukoliko je kreditna kartica zadužena velikim dugom, prvo što treba uraditi je isplatiti postojeće zaduženje. Međutim, kako to za većinu nije jednostavanm zadatak, ono što ostaje je eliminisanje duga. Koje je rešenje da bi se kreditna kartica odobrila? Ono što se može učiniti je potražiti jeftinije alternative kao što su brzi krediti, koji se odobravaju bez provere kreditne sposobnosti i kreditnog rejtinga. Na tržištu se mogu naći različite kreditne opcije sa niskima kamatama koje se smatraju idealnim rešenjem za otplatu duga.

Kreditna kartica uz pomoć kredita

Neispunjene finansijske obaveze muči mnoge građane koji nisu u mogućnost ispoštovati podmirivanje svih svojih zaduženja. Uz sve veći pritisak na kućni budžet, ljudi se obraćaju za pomoć članovima svoje porodice ili prijateljima. Ali, čak i ako postoji takva vrsta pomoći, dodatno zaduženje kod prijatelja stvara dodatnu opterećuju obavezu. U situaciji velike zaduženosti kreditna kartica obično je luksuz do koga je teško doći. Naime, kreditna kartica se može odobriti samo ukoliko ne postoje zaduženja, minusi i crna lista dužnika. Da bi organizovali svoj finansijski život i imali potrebnu stabilnost uvek prethodno analizirajte sve parametre na temelju opcija koje su dostupne. Na taj način možete pronaći brzo i lako kreditno rešenje koje odgovara vašim potrebama. Jedno od rešenja koje vam stoji na raspolagnju je brzi kredit Ovo je idealna opcija kada vam odmah treba gotovina da bi podmirili zaostala dugovanja. Za podizanje kredita potrebno je ispuniti samo jednostavan obrazac, pri čemu nema dodatne birokratije.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Prednosti i mane online isplate pozajmice

Prednosti i mane online isplate pozajmice

U savremenom digitalnom dobu, online isplate pozajmice postale su sve popularnije zbog svoje brzine i efikasnosti. Kada su u pitanju prednosti i mane online isplate pozajmice, brzina obrade zahteva de