Najmanje plate u regionu imaju stanovnici Severne Makedonije i Bugarske

Najmanje plate u regionu imaju stanovnici Severne Makedonije i Bugarske

Najniža minimalna plata u EU je u Bugarskoj

Uprkos tome što Evropska unija spada u najjače ekonomsko područje, poslednje dve godine troškovi su nastavili rasti, što je više opteretilo finansijsku moć građana. Prema mišljenju stručnjaka, 2022. godine inflacija će biti mnogo veći problem od ekonomskog rasta. Uz rastuću inflaciju koja negativno utiče na grupe ljudi sa fiksnim mesečnim primanjima, sve je više onih koji razmišljaju o tome kako da smanje negativne posledice poskupljenja na svoj mesečni budžet. Rastuće cene hrane i goriva dodatno su podstakle pritiske koji proizlaze iz oporavka od pandemije. Jedna od najvećih briga stanovnika Severne Makedonije i Bugarske je mala plata. Među članicama Evropske unije i kandidatima za pridruživanje, prema podacima vrednosti plate se kreću od 234 eura u Makedoniji, 363 eura u Bugarskoj, do 650 eura u Hrvatskoj. Bez obzira na štednju stanovništva, inflacija premašava rast plata i penzija. U vreme kada su sve veći računi za hranu, električnu energiju i gorivo što smanjuju prihode, podizanje kredita je nesumnjivo najsigurnija opcija u borbi protiv sve većih rashoda. Tako financijsko stanje primetio je i Google. Naime potražnja za kreditima u Bugarskoj iz meseca u mesec je u velikom porastu. Među najtraženijim pojmovima upravo su бързи кредити što na srpskom jeziku označava pojam za brze kredite. Stanovnici Bugarske snalaze se na različite načine tražeći novac gde god mogu.

Zaduživanje u valuti u kojoj se dobija plata

Podaci evropske statističke agencije ukazuju da od 01. jula 2022. godine minimalna plata znatno varira među državama članicama Evropske unije. To se može videti na primeru Bugarske gde je najniža plata 363 eura u odnosu na Luksemburg 2.313 eura. U vremenu ekonomske neizvesnoti, objedinjavanje dugova putem kredita postalo je sve češće u Bugarskoj gde su mesečna primanja znatno niža. Prema vrsti kredita i njegovim uslovima na bugaskom tržištu prisutne su mnoge vrste zajmova, sa različitim iznosima i različitim maksimalnim rokovima otplate. Osim toga, krediti se razlikuju po kamatnoj stopi, naknadama, roku odobrenja i dokumentaciji za zahtev. Koliki će biti učinak refinansiranja, može se izračunati kada se uzmu u obzir uslovi, rok otplate, iznos, kamatna stopa postojećeg kredita i godišnji postotak troškova nakon refinansiranja obaveze. Tome treba dodati i to kada je i uz koje kamate i naknade kredit podignut. Ukoliko postoji više njih, poput kreditnih kartica, dozvoljenog minusa i slično, uslovi će se skladno tome razlikovati. Među najpovoljnijim kreditnim proizvodima najpopularniji su krediti namenjeni korisnicima koji ih mogu vratiti u roku od 30 dana ili do 18 meseci.

Podizanje kredita, iz banke u kojoj je plata ili ne

Bugarska ima prilično dinamično kreditno tržište, a banke su u oštroj konkurenciji gde je svake nedelje prisutna povoljnija ponuda za određenu vrstu kredita. Prosečna plata u Bugarskoj razlikuje se zavisno od regije prebivališta. Životni standard ljudi u regijama Bugarske se razlikuje, gde je prosečna i najviša minimalna plata u glavnom gradu znatno veća nego u ostalim gradovima. U prilog tome govore i podaci da jedna trećina stanovništva Bugarske već ima kreditna dugovanja prema bankama i kreditnim institucijama. Kako većina banaka i finansijskih instuitucija nudi popuste na kamate naročito kod potrošačkih kredita, stručnjaci preporučuju da se krediti podižu u valuti primanja dužnika. To je uticalo na na njihovu veću popularnost, čime se rešavaju dugovi i postiže dodatno raterećenje kućnog budžeta. Do izražaja dolazi mogućnost njihovog smanjenja, što ove kreditne usluge čini sve traženijim od strane bugarskih korisnika. S’ druge strane to u značajnoj meri štedi vreme. U slučaju ponude potrošačkih kredita dodatna pogodnost je što banka nudi mogućnost online podnošenja i odobrenja zahteva. Dakle, plaćanje jedne kreditne obaveze znatno olakšava situaciju dužniku. Brzi zajam je još jedna vrlo zastupljna opcija zaduživanja kod građana Bugarske, gde je procedura maksimalno pojednostavljena, a dokumentacija minimalna. Jamci nisu potrebni, a novac se dobija odmah nakon odobrenja.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Prednosti i mane online isplate pozajmice

Prednosti i mane online isplate pozajmice

U savremenom digitalnom dobu, online isplate pozajmice postale su sve popularnije zbog svoje brzine i efikasnosti. Kada su u pitanju prednosti i mane online isplate pozajmice, brzina obrade zahteva de