Svakodnevna rutina puno puta zna narušiti romantiku u ljubavnim odnosima. Duge veze vremenom jednostavno mogu postati pasivne ako u njima nema dovoljno raznolikosti. Jedna od najvećih grešaka je zanem