U temeljima svakog uspešnog i dugotrajnog braka leži efikasna i otvorena komunikacija. Način na koji partneri razmenjuju misli, osećanja i težnje, može definisati kvalitet njihove veze. Važnost jasne