Kada razmišljamo o tome kako seks može uticati na dinamiku prijateljskih odnosa, neizbežno se dotičemo promena u emocionalnoj bliskosti koje to može izazvati. Seks često donosi sa sobom intenzivne emo