U procesu čitanja karata, tarot majstori često se oslanjaju na kristale kako bi stvorili harmonično energetsko okruženje pogodno za intuiciju i meditaciju. Smatra se da svaki kamen poseduje posebne vi