Tarot i zdravlje: dubinsko razumevanje fizičkog i duševnog blagostanja nije konvencionalna kombinacija u medicinskim i zdravstvenim krugovima, ali se sve više prepoznaje kao korisno sredstvo u holisti