Prilagođena kuhinja kao koncept koji postaje sve popularniji u dizajnu interijera nije samo pitanje estetike, već i funkcionalnosti. Prilagođavanjem prostora prema individualnim potrebama, kućni kulin