Kako prepoznati kada je vreme da se prestane sa kockanjem: Alarmantni signali u finansijskom ponašanju mogu biti suptilni, ali i veoma očigledni. Jedan od glavnih pokazatelja da kockanje više nije sam