### Uspon i pad bankarskih institucija u renesansnoj Evropi: Početak finansijske revolucije

Uspon i pad bankarskih institucija u renesansnoj Evropi predstavlja jedan od najvažnijih fenomena tog perio