Kompromis je temeljni kamen svake uspešne i zdrave ljubavne veze. Umetnost kompromisa u ljubavnoj vezi nije samo puko ustupanje ili prilagođavanje, već proces balansiranja između ličnih potreba i zaje