Tarot i astrologija neodvojivo su povezani s nebeskim simbolizmom i arhetipovima koji oblikuju ljudsku sudbinu. U srcu ovog mističnog saveza leži verovanje da zvezde i planete utiču na svaki aspekt na