### Razmatranje alternativa: Gde pronaći najpovoljnije uslove za pozajmljivanje novca u bankama

Kada razmišljate o najpovoljnijim uslovima za pozajmljivanje novca, banke su često prva opcija koja pad