Istraživanje virtualnog seksa: Tehnologija kao alat za zadovoljstvo postaje sve značajnije kako se razvijaju nove platforme i uređaji koji omogućavaju ljudima da istražuju svoju seksualnost na inovati