Osnove zdrave komunikacije o seksu leže u otvorenosti, poštovanju i iskrenosti između partnera. Kako otvoreno razgovarati sa partnerom bez straha je umetnost koja se razvija i zahteva spremnost oba pa