U današnjem digitalnom dobu, interaktivne tehnologije preobražavaju mnoge aspekte našeg svakodnevnog života, uključujući i duhovne prakse kao što je tumačenje tarota. Virtuelne Vizije Tarota nisu samo