Monetarna politika ima ključnu ulogu u regulaciji inflacije i ekonomskih tokova u svakoj zemlji. Centralne banke, kao što je Federalne rezerve u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropska centralna b