Iluzija kontrole je jedan od najmoćnijih psiholoških trikova koje casino koristi kako bi zadržao igrače u svojim prostorijama. Naime, igrači često vjeruju da mogu utjecati na ishod igre svojim vještin