Koliko kreditnih kartica trebate imati

Koliko kreditnih kartica trebate imati

Kreditna kartica – prednosti i mane

Kreditna kartica je idealna potpora u finansijskom životu, ali ako ste neorganizovani, može dovesti do velikog zaduženja. Ona služi kao instrument plaćanja i sredstvo za kupovinu robe na rate. Svrha kreditne kartice je olakšati pristup uslugama, ali i omogućiti lakšu kupovnu moć potrošača. Uz pomoć kreditne kartice možete plaćati robu bez kamate, povećati svoju platežnu sposobnost i podstaći uravnoteženije trošenje. Zavisno od vrste kreditne kartice, postoje mnoge promocije koje donose sjajnu uštedu ili druge pogodnosti. Jedna od prednosti kreditne kartice, pored toga što je prihvataju skoro svuda, jeste otplata na rate. Kao takva, ima mnoge pozitivne strane. Ali i pored svih pogodnosti koje nudi, kreditna kartica mnoge ljude može ostaviti u minusu, što je i najčešći problem sa kojima sa ljudi susreću. Osim toga, tu je i nedostatak finansijske kontrole, kamate kod kupovine na rate, kao i visoke naknade za održavanje. Zato je važno znati kako mudro koristiti svoju kreditnu karticom da ne bi upali u dugove. Dakle, ovaj instrument plaćanja zahteva dobro finansijsko planiranje.

Omogućava li kreditna kartica bolju kontrolu troškova

S’ obzirom da kreditne kartice mnogim dužnicima izazivaju noćne more, postoje načini, uz koje će njeno korišćenje biti bolje. Ako imate kreditnu karticu i želite uživati ​​u svim njenim pogodnostima, važno je slediti nekoliko saveta prilikom njenog korišćenja. Na prvom mestu je postavljanje iznosa koji ćete mesečno koristiti. Nakon što odredite mesečnu potrošnju, imaćete sigurnu i praktičnu alernativu prilikom plaćanja što će se uklopiti sa mesečnim proračunom. Uvek kontrolišite sve što kupujete preko kreditne kartice kako ne bi premašili određeni iznos. Ako kontrolišite potrošnju imaćete idealnog saveznika za kupovinu na rate bez kamate. Redovno izmirujte svoje obaveze i naknade, poštujući datume prispeća računa. Na ovaj način vaša kreditna kartica omogući će vam da koristitite sve pogodnosti. Kreditni limit odnosno granica iznosa koji možete potrošiti zavisi od vrste kartice, vaše kreditne sposobnosti i prihoda, pa treba paziti da se ne prekorači ograničenje potrošnje. Nemojte prekoračivati iznos van onoga što možete platiti. Čak i ako kreditna kartica ima visok limit, to ne znači da biste trebali iskoristiti sva sredstva. Iako su kreditne kartice vrlo praktične u svakodnevnom životu, zbog visokih kamata i usled nepravilnog korišćenja dovode do dugova. Ako do toga dođe, mogu se uzeti pozajmice, kao najbrže rešenje koje se nudi na tržištu.

Da li je jedna kreditna kartica dovoljna

Iako je posedovanje kreditnih kartica za većinu značajna olakšica, ovaj instrument plaćanja mora se pažljivo koristiti. S’ druge strane, nije neuobičajeno pronaći ljude koji imaju više od dve kreditne kartice i upravo tu postoji najveći problem. Ukoliko nema potrebne finansijske kontrole, može se ugroziti ravnoteža mesečnih troškova. Iako ne postoji idealan savet koji će ukazati koliko kreditnih kartica treba imati, obično je najbolje odlučiti se za dve. Prilikom odabira važno je analizirati sve troškove i naknade koje treba platiti, ali ujedno razmisliti o tome kako će se koja kreditna kartica koristiti. Odluka će zavisiti od navika i individualnih mogućnosti. No, analizirajući sve prednosti i nedostatke posedovanja više kreditnih kartica, može se zaključiti da se za takvu odluku obično odlučuju oni koji su finansijski dobro organizovani. Ne treba zaboraviti na iskušenje za impulsivnim trošenjem, što može rezultirati gubitkom finansijske kontrole. Premda praktična i sa brojnim prednostima kreditna kartica se mora koristiti mudro, a plaćanja vršiti redovno kako ne bi došlo do duga. Zato proceniti postoji li zaista potreba za više kreditnih kartica ili ne, kako bi izbegli finansijske zamke.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Prednosti i mane online isplate pozajmice

Prednosti i mane online isplate pozajmice

U savremenom digitalnom dobu, online isplate pozajmice postale su sve popularnije zbog svoje brzine i efikasnosti. Kada su u pitanju prednosti i mane online isplate pozajmice, brzina obrade zahteva de