Finansijska nezavisnost nije samo san ili privilegija odabranih, već realan cilj koji može biti dostižan uz određene osnovne korake. Prvi korak ka ostvarenju tog cilja je uspostavljanje čvrstog budžet