U savremenom društvu, porodica predstavlja najznačajniji stub stabilnosti, zato je uloga države u segmentu socijalne zaštite veoma važna. Odgajanje dece danas zahteva značajna finansijska sredstva i u