Danas se svako može naći u situaciji kada nije u mogućnosti ispuniti određene obaveze. Sve veći dugovi građana danas nisu nikakva retkost imajući u vidu veliki broj onih koji su u dugovima prema banci