Kako izbeći sudske izvrsitelje

Kako izbeći sudske izvrsitelje

Kako izbeći sudske izvrsitelje kod prinudne naplate

Danas se svako može naći u situaciji kada nije u mogućnosti ispuniti određene obaveze. Sve veći dugovi građana danas nisu nikakva retkost imajući u vidu veliki broj onih koji su u dugovima prema banci zbog kredita ili prema komunalnim uslugama, kao što je dug za struju. Vrlo često se događa da usred određenih događaja, kao što je gubitak posla, bolest i slično osoba nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze na vreme ili ih u potpunosti isplati. Ako sud utvrdi da nisu ispunjeni uslovi donosi se rešenje o izvršenju i ukoliko dužnika ne izmiri svoja dugovanja, tada sudski izvršitelj sprovodi izvršenje sa ciljem namirenja poverioca. S’ obzirom da u zakonu nema dovoljno opisanih mehanizama u smislu prava građana, mnogi nastoje naći rešenje kako izbeći sudske izvršitelje. Građani koji nisu imali susret sa sudskim izvršiteljima nedovoljno su informisani u vezi sa svojim osnovnim pravima. Šta učiniti kada sudski izvršitelj pokuca na vrata, kakva su prava građana? Kako izbeći sudske izvrsitelje i pri tom ostvariti svoja prava?

Postoji li način kako izbeći sudske izvrsitelje

Prema proceni više od polovine svih predmeta izvršenja i prinudne naplate na godišnjem nivou je naplata komunalnih potraživanja. Zato se sve češće dešava da poverioci zahtevaju naplatu svojih potraživanja na sudu. U tom slučaju građanima su ponuđene određene mogućnosti kao što je opcija naknadnog plaćanja. Ukoliko se nakon toga ne ispune postojeće obaveze do roka kojim su predviđeni, zakonski se pokreće postupak naplate od strane sudskog izvršitelja. Iako je u u tim situacijama dužnik obavezan da za dug odgovara svojom imovinom, problem nastaje kada dođe do sudskog izvršenja, odnosno kada sudski izvršitelji žele naplatiti dugovanja kroz pokretnu imovinu dužnika. Kako rešiti ovaj problem i postoji li način kako izbeći sudske izvrsitelje? Ako se pokrene postupak prinudne naplate putem sudskog izvršitelja za obaveze koje su zastarele građanini moraju da ulože prigovor na rešenje o izvršenju u pisanoj formi. Svedoci smo da način kako zaštiti svoja prava u praksi nije ni malo lako. Ovo se takođe odnosi i na pitanje kako izbeći sudske izvrsitelje, a da pri tom ne dođe do povrede prava u postupku.

Kako izbeći sudske izvrsitelje kada dugovanja za komunalne usluge

Postoji li način kako izbeći sudske izvrsitelje? U praksi izvršni postupak naplate u smislu plenidbe pokretnih stvari dužnika je uglavnom zbog nedovoljnog poznavanja prava. U užem smislu, sudska naplata određenog potraživanja odnosi se na pokretanje postupka pred sudom i predloga za izvršenje. Ogroman problem u praksi je izbegavanje prijema o izvršenju. Dakle, kako izbeći sudske izvrsitelje? Posledica takve prakse je da postoji mogućnost da nastupi pravnosnažnost tog rešenja. Zato je jako je važno primiti rešenje o izvršenju kako bi dužnik bio upoznat sa iznosom duga. Građani na taj način su u mogućnosti da podnesu prigovor protiv tog rešenja, pri čemu se dobija informacija pre momenta pokretanja izvršnog postupka. Kod komunalnih usluga, kada građani dobiju rešenje o izvršenju i odmah odlaze da plate iz straha da ne bi došlo do naplate prinudnim putem. Tom prilikom treba uzeti u obzir da li je adekvatno obračunata pružena usluga, da li su evidentirane sve uplate. Ono što građani mogu uraditi je da naprave prigovor i navedu te stavke iz rešenja.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Koliko kreditnih kartica trebate imati

Koliko kreditnih kartica trebate imati

Kreditna kartica je idealna potpora u finansijskom životu, ali ako ste neorganizovani, može dovesti do velikog zaduženja. Ona služi kao instrument plaćanja i sredstvo za kupovinu robe na rate. Svrha k