Elektronska usluga plaćanja danas predstavlja jedan od načina za postizanje veće učinkovitosti i transparentnosti, ali i u smislu značajne uštede vremena. Kako pokazuje praksa u svetu ovo je važno za